Beaches distance
Madh Island 30
Aksa Beach 30
Marve Beach 30
Manori Beach 58
Gorai Beach 58
Utan Beach 58
Kalamb Beach 72
Arnala Beach 75
Alibaug 96
kihim100
Kelve Mahim Beach 114
Kashid Beach 126
Murud Janjira 144
Bordri Beach 159
Srivardhan 178
Diveghar 179
Harihareshwar 190
Dapoli 214
Anjarle 217
Dabhol 241
Guhagar 288
Ganapatiphule 355
Tarkarli 490